Prevádzka
Poľnohospodárske družstvo Vlára
Družstevná, 914 41 Nemšová-Kľúčové

Odbyt: 0918 541 575
Výroba: 0949 435 985